Dell Jobs

dell footer logo

Job Information

Dell Predajca s nemeckým jazykom in Bratislava, Slovakia

Predajca s nemeckým jazykom

Pridajte sa k nám ako Predajca s nemeckým jazykom v tíme Inside Sales v Bratislave

a robte najlepšiu prácu svojej kariéry so skutočným spoločenským dopadom.

Čo vás čaká

Medzi vaše úlohy patrí napríklad stanovenie potrieb zákazníka, identifikácia obchodného potenciálu a cielené sledovanie až do dokončenia nákupu.

Súčasťou Vašich aktivít je aj nezávislá príprava cenových ponúk, tvorba cien a sledovanie ponúk až po ich dokončenie.

 • Zodpovednosť za predaj produktov a služieb spoločnosti

 • Profesionálny rozvoj vzťahov so zákazníkmi so všetkými dôležitými kontaktnými miestami

 • Prijímanie prichádzajúcich hovorov z linky pre malé firmy, nových zákazníkov

 • Proaktívna spolupráca s rozšíreným tímom pre efektívne riadenie obchodných príležitostí a očakávaní zákazníkov v rámci dostupných procesov a nástrojov

 • Udržiavanie aktuálnych znalostí o IT priemysle, ako aj konkurenčné postavenie spoločnosti, proaktívny sebarozvoj v oblasti IT hardvéru, softvéru a služieb

Vykročte za prácou svojich snov

S každým členom tímu Dell Technologies prichádza niečo jedinečné. Pre túto rolu hľadáme:

Požiadavky

 • Veľmi dobré komunikačné schopnosti v nemčine (hovorenej aj písomnej) a dobrej angličtine

 • Skúsenosti s predajom v IT priemysle

 • Orientácia a odhadnutie zákazníka, tímová orientácia

Výhodou sú

 • Pozitívny prístup a organizačné schopnosti

 • Maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolské vzdelanie

Minimálna mzda od : 980€ fixná zložka + 420€ variabilná zložka

Rozdelenie platu: 70/30

Toto je náš príbeh; teraz nám povedzte svoj

Dell Technologies pomáha organizáciám a jednotlivcom vybudovať svetejší digitálny zajtrajšok.

Naša spoločnosť sa skladá z viac ako 150 000 ľudí na viac ako 180 lokáciách po celom svete.

Sme hrdí na to, že sme rôznorodým a inkluzívnym tímom s nekončiacim zápalom pre našu misiu – poháňať ľudský pokrok.

Najdôležitejšie pre nás je, aby ste sa cítili rešpektovaní, slobodní byť sami sebou a mali možnosť robiť najlepšiu prácu svojho života a mať pritom svoj vlastný.

Ponúkame vynikajúce benefity, bonusové programy, flexibilné usporiadanie práce, rozmanité možnosti pracovne rásť, záujmové skupiny a oveľa viac.

Začali sme počítačmi, ale nezostali sme len pri nich.

Pomáhame zákazníkom posúvať sa do budúcnosti s multi-cloudom, Al a strojovým učením prostredníctvom najinovatívnejších technológií a portfólia služieb pre dátovú éru.

Dell Technologies na Slovensku (https://jobs.dell.com/slovakia) je globálne biznis centrum s viac ako 2500 kolegami, ktoré je finančným hubom celosvetového Dell Technologies

a poskytuje širokú paletu služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a globálnych obchodných služieb v celosvetovom meradle.

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou technologického zajtrajška už dnes.

Môžete sa o nás dozvedieť viac v našej poslednej Správe o diverzite a inklúzii a v našom pláne ako urobiť svet lepším miestom do roku 2030 tu. (https://jobs.dell.com/diversity-and-inclusion)

Benefity:

 • súkromná zdravotná starostlivosť,

 • sick days,

 • prístup do nášho vzdelávacieho štúdia s viac ako 1 000 online školeniami,

 • dovolenka navyše,

 • súkromná zamestnanecká posiľňovňa.

Zoznam všetkých benefitov TU. (https://tbcdn.talentbrew.com/company/375/21388/Content/Benefits%202020.pdf)

Dell Technologies je verný princípu rovnosti pracovných príležitostí pre všetkých zamestnancov a poskytovaniu pracovného prostredia bez diskriminácieaobťažovania.

Všetky rozhodnutia o zamestnanosti v Dell Technologies robíme na základe biznisových potrieb, pracovných požiadaviek a osobnej kvalifikácie, bez ohľadu na rasu, farbu,

náboženstvo alebo vieru, štátny, sociálny alebo etnický pôvod, pohlavie (vrátane tehotenstva), vek, fyzické, mentálne alebo zmyslové znevýhodnenie, HIV status, s

exuálnu orientáciu, rodovú identitu a/alebo jej vyjadrenie, rodinný, zväzkový alebo partnerský stav, minulú alebo terajšiu službu v ozbrojených silách, r

odinnú zdravotnú anamnézu alebo genetickú informáciu, rodinný alebo rodičovský stav alebo akýkoľvek iný stav chránený legislatívou alebo nariadeniami v lokalite, kde pôsobíme.

Dell Technologies nebude tolerovať diskrimináciu alebo obťažovanie na základne ktorejkoľvek z týchto charakteristík.

Dell podporuje žiadateľov o zamestnanie v každom veku.PrečítajesinašuEmployment Opportunity Policytu (https://jobs.dell.com/equal-employment-opportunity-policy) .

#LIPriority

DirectEmployers